Veterinärkontroller på härbärgen

När man driver ett härbärge för utsatta djur är man förmodligen väl insatt i hur mycket pengar det kostar. Mat, leksaker, burar, omvårdnad, städning och veterinärkontroller är bara några få punkter på schemat och det är lätt att ekonomin bara rusar iväg. De som arbetar på härbärgen arbetar oftast ideellt genom att städa bås, gå ut med djuren, ge dem mat, leka med dem samt bidra till verksamhetens utveckling i stort. Ett av de viktigaste momenten när man får in ett djur är att undersöka dem med hjälp av en veterinär. Detta måste ske omedelbart och sedan uppföljas minst var sjätte månad, såvida det inte är något fel på djuret. Valpar eller unga djur måste undersökas oftare än vuxna djur.

Den första tiden på djurhemmet

Ibland kommer veterinären till djurhemmet, ibland får personalen åka till veterinären i fråga. Mycket viktigt att veta är att de djur som senast har kommit in till djurhemmet ska sitta i karantän en viss tid innan de får klartecken av veterinären att vara bland de andra. Det beror på eventuella sjukdomar, avvikande beteenden och rädslor som kan konstateras genom kontroller.

Karantänbyggnaden ska vara avskild från resten av byggnaden men det ska finnas en sluss så att man enkelt kommer dit. Det är mycket viktigt med smittskydd och god hygien dessa veckor, både för djuren själva men också för personalen som handskas med djuren, då smittor lätt kan spridas via människans händer och kläder till andra djur.

Djur som kommer in med ungar eller med ett annat djur kan möjligtvis få sitta tillsammans, speciellt om det gäller en hel kull, men vanligtvis måste djuren vara separerade från varandra under den här tiden. Det gäller normalt dock endast ett par veckor och sedan kan de få umgås med de andra igen. När man fått reda på allt om djuret i fråga ska man sätta upp all tänkbar information på boxen så att personalen och eventuella nya personer vet hur man ska handskas med djuret, sjukdomshistoria eller hur temperamentet är samt när djuret kom in till hemmet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *