Säkerhetsrutiner på djurhem

Utrustning och säkerhetsåtgärder

Om det skulle hända något och djuren är i fara, måste man se till att det alltid finns säkerhetsrutiner så att man snabbt kan undsätta djuren och själv befinna sig utom fara. För det första måste man absolut se till att hela lokalen har en bra och omfattande försäkring som täcker det mesta. Det andra är att se till att det finns brandlarm och brandsläckare nära till hands så att du eller personalen snabbt kan larma brandkåren. Ett larmsystem mot inbrott eller eventuell stöld av djuren är också A och O. Ibland kan man ha oturen att råka ut för inskränkta djuraktivister som inte förstår vitsen med ett djurhem utan har som mål att släppa ut djuren ur sina boxar, vilket orsakar ny hemlöshet och lidande. Tyvärr finns det alltid galningar att tampas med.

Därför bör man skaffa både övervakningskameror och ett fungerande larm för att förhindra olyckor och incidenter.

Låt brandkåren visa

Vet man inte var och hur man ska placera brandutrustning, är det klokt att be brandkåren komma förbi för att tipsa om lämpliga platser. De kan också visa hur den används och hur man ska agera i utsatt situation.

Det är också viktigt att placera boxarna och burarna så bra som möjligt för att vid eventuell brand snabbt få ut djuren. Alla volontärer och arbetare måste gå igenom säkerhetsrutinerna kontinuerligt för att förstå hur man låser upp burar, handskas med rädda djur i en akut situation osv.

Lista med telefonnummer och myndigheter

Se alltid till att listan med telefonnummer till diverse myndigheter finns synlig för personalen på hemmet. Listan ska innehålla numren till polis, brandkår, djurhemsägare, sjukhus, ambulans, djursjukhus, inblandade veterinärer samt till alla volontärer och anställd personal som arbetar på hemmet. Om det inte är en akut situation kan det vara bra att ha till hands om man vill byta arbetspass eller bara ställa en enkel fråga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *