Säkerhetsrutiner på djurhem

Utrustning och säkerhetsåtgärder

Om det skulle hända något och djuren är i fara, måste man se till att det alltid finns säkerhetsrutiner så att man snabbt kan undsätta djuren och själv befinna sig utom fara. För det första måste man absolut se till att hela lokalen har en bra och omfattande försäkring som täcker det mesta. Det andra är att se till att det finns brandlarm och brandsläckare nära till hands så att du eller personalen snabbt kan larma brandkåren. Ett larmsystem mot inbrott eller eventuell stöld av djuren är också A och O. Ibland kan man ha oturen att råka ut för inskränkta djuraktivister som inte förstår vitsen med ett djurhem utan har som mål att släppa ut djuren ur sina boxar, vilket orsakar ny hemlöshet och lidande. Tyvärr finns det alltid galningar att tampas med.

Därför bör man skaffa både övervakningskameror och ett fungerande larm för att förhindra olyckor och incidenter när man väljer att starta en verksamhet för djur.

Låt brandkåren visa

Vet man inte var och hur man ska placera brandutrustning, är det klokt att be brandkåren komma förbi för att tipsa om lämpliga platser. De kan också visa hur den används och hur man ska agera i utsatt situation.

Det är också viktigt att placera boxarna och burarna så bra som möjligt för att vid eventuell brand snabbt få ut djuren. Alla volontärer och arbetare måste gå igenom säkerhetsrutinerna kontinuerligt för att förstå hur man låser upp burar, handskas med rädda djur i en akut situation osv.

Lista med telefonnummer och myndigheter

Se alltid till att listan med telefonnummer till diverse myndigheter finns synlig för personalen på hemmet. Listan ska innehålla numren till polis, brandkår, djurhemsägare, sjukhus, ambulans, djursjukhus, inblandade veterinärer samt till alla volontärer och anställd personal som arbetar på hemmet. Om det inte är en akut situation kan det vara bra att ha till hands om man vill byta arbetspass eller bara ställa en enkel fråga.

Veterinärkontroller på härbärgen

När man driver ett härbärge för utsatta djur är man förmodligen väl insatt i hur mycket pengar det kostar. Mat, leksaker, burar, omvårdnad, städning och veterinärkontroller är bara några få punkter på schemat och det är lätt att ekonomin bara rusar iväg. De som arbetar på härbärgen arbetar oftast ideellt genom att städa bås, gå ut med djuren, ge dem mat, leka med dem samt bidra till verksamhetens utveckling i stort. Ett av de viktigaste momenten när man får in ett djur är att undersöka dem med hjälp av en veterinär. Detta måste ske omedelbart och sedan uppföljas minst var sjätte månad, såvida det inte är något fel på djuret. Valpar eller unga djur måste undersökas oftare än vuxna djur.

Den första tiden på djurhemmet

Ibland kommer veterinären till djurhemmet, ibland får personalen åka till veterinären i fråga. Mycket viktigt att veta är att de djur som senast har kommit in till djurhemmet ska sitta i karantän en viss tid innan de får klartecken av veterinären att vara bland de andra. Det beror på eventuella sjukdomar, avvikande beteenden och rädslor som kan konstateras genom kontroller.

Karantänbyggnaden ska vara avskild från resten av byggnaden men det ska finnas en sluss så att man enkelt kommer dit. Det är mycket viktigt med smittskydd och god hygien dessa veckor, både för djuren själva men också för personalen som handskas med djuren, då smittor lätt kan spridas via människans händer och kläder till andra djur.

Djur som kommer in med ungar eller med ett annat djur kan möjligtvis få sitta tillsammans, speciellt om det gäller en hel kull, men vanligtvis måste djuren vara separerade från varandra under den här tiden. Det gäller normalt dock endast ett par veckor och sedan kan de få umgås med de andra igen. När man fått reda på allt om djuret i fråga ska man sätta upp all tänkbar information på boxen så att personalen och eventuella nya personer vet hur man ska handskas med djuret, sjukdomshistoria eller hur temperamentet är samt när djuret kom in till hemmet.

Myndigheter som ansvarar för kontroller

I Sverige värnar man om djurens rätt och därför finns det flera organisationer och myndigheter som dagligen jobbar febrilt med att kontrollera djurskydd, verksamheter, djurägare eller livsmedel.

Här nedan följer några myndigheter som ofta agerar som spindeln i nätet för att se till att lagar och regler följs.

Jordbruksverket

På Jordbruksverket arbetar veterinärer, kontrollanter och rådgivare för att värna om djurens rättigheter samt för att se att livsmedelshanteringen och djuruppfödningen på gårdar går rätt till. Jordbruksverket samarbetar mycket med Länsstyrelserna som vi kommer att berätta om här nedan. För att utveckla djurskyddet ska utbildning och rådgivning stå i fokus och Jordbruksverket skriver ned och anger bestämmelserna och lagarna som stiftas på politisk nivå medan Länsstyrelsen kontrollerar att de följs. Lagarna stiftas både i Sverige och inom EU, vilket gör att man måste ta hänsyn till hela Europas lagsystem.

På Jordbruksverket arbetar veterinärer och djurskyddsinspektörer som har hand om frågor från allt ifrån livsmedelsfrågor till hur slakt och avlivning ska gå till.

Länsstyrelsen

Alla län har en Länsstyrelse som ser till att de lagar som Jordbruksverket har satt upp, följs och kontrolleras med jämna mellanrum. Kontrollerna gäller bl.a. gårdar, kennlar, katterier, stuterier, lantbruk samt privatpersoner som kan ligga pyrt till om det visar sig att de får en anmälan på sig. Man sysslar även med utbildningar och informationsrådgivning för djurägare. Länsstyrelsen kan ålägga förbud eller restriktioner för dessa människor om man anser att de är olämpliga att ta hand om djur. Dessa beslut kan överklagas.

Polisen

En första anhalt att höra av sig till när man märker att ett djur far illa, är polisen som kan rycka ut akut om det har skett en viltolycka, ett djur lider eller misshandlas samt om någon annan olycka inträffat som innefattar ett djur.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har ansvar för hela naturen och miljön överlag. De tar inte huvudansvaret för hemlösa djur eller djurskydd men de samarbetar med övriga aktörer genom att fördela resurser till olika verksamheter som arbetar för djuren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *