Myndigheter som ansvarar för kontroller

I Sverige värnar man om djurens rätt och därför finns det flera organisationer och myndigheter som dagligen jobbar febrilt med att kontrollera djurskydd, verksamheter, djurägare eller livsmedel.

Här nedan följer några myndigheter som ofta agerar som spindeln i nätet för att se till att lagar och regler följs.

Jordbruksverket

På Jordbruksverket arbetar veterinärer, kontrollanter och rådgivare för att värna om djurens rättigheter samt för att se att livsmedelshanteringen och djuruppfödningen på gårdar går rätt till. Jordbruksverket samarbetar mycket med Länsstyrelserna som vi kommer att berätta om här nedan. För att utveckla djurskyddet ska utbildning och rådgivning stå i fokus och Jordbruksverket skriver ned och anger bestämmelserna och lagarna som stiftas på politisk nivå medan Länsstyrelsen kontrollerar att de följs. Lagarna stiftas både i Sverige och inom EU, vilket gör att man måste ta hänsyn till hela Europas lagsystem.

På Jordbruksverket arbetar veterinärer och djurskyddsinspektörer som har hand om frågor från allt ifrån livsmedelsfrågor till hur slakt och avlivning ska gå till.

Länsstyrelsen

Alla län har en Länsstyrelse som ser till att de lagar som Jordbruksverket har satt upp, följs och kontrolleras med jämna mellanrum. Kontrollerna gäller bl.a. gårdar, kennlar, katterier, stuterier, lantbruk samt privatpersoner som kan ligga pyrt till om det visar sig att de får en anmälan på sig. Man sysslar även med utbildningar och informationsrådgivning för djurägare. Länsstyrelsen kan ålägga förbud eller restriktioner för dessa människor om man anser att de är olämpliga att ta hand om djur. Dessa beslut kan överklagas.

Polisen

En första anhalt att höra av sig till när man märker att ett djur far illa, är polisen som kan rycka ut akut om det har skett en viltolycka, ett djur lider eller misshandlas samt om någon annan olycka inträffat som innefattar ett djur.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har ansvar för hela naturen och miljön överlag. De tar inte huvudansvaret för hemlösa djur eller djurskydd men de samarbetar med övriga aktörer genom att fördela resurser till olika verksamheter som arbetar för djuren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *