Försäljning och adoption av djur från djurhem

När ni har potentiella köpare eller ägare som är intresserade av ett djur, gäller det att ha regler och rutiner för att undvika konflikter och samtidigt vara så säker som möjligt på att djuret kommer till ett bra hem utan att slussas tillbaka till härbärget igen. Säkerhetsrutiner samt försäkringar är två punkter som man måste ta extra fasta på.

ID-märkning, vaccination och kastrering

Alla hundar och katter måste vara både avmaskade, vaccinerade och ha ID-märkning vid försäljning. Kastrering bör man själv fundera på om man ska bekosta eller inte. Så länge djuren bor på hemmet måste de också vara försäkrade och så även personalen. Men när man säljer djuret till en ny ägare är det bra om man har kunskap om försäkringar som ägaren enkelt kan köpa hos olika försäkringsbolag.

Kontrakt

Alla djur som säljs måste ha ett kontrakt där det framkommer så mycket som möjligt samt om hur ni ska göra om ägaren mot förmodan inte kan behålla djuret. Ska det tillbaka till härbärget då eller hur vill ni ha det? Kontraktet ska ha både säljarens och köparens kontakt- och personuppgifter och ska sedan skrivas under av bägge parter med namnteckning, ort och datum.

Kontraktet måste även innehålla djurets registreringsnummer och uppgifter så att inget missförstånd sker i onödan. Det ligger ett stort ansvar hos dig som säljare att kolla upp vilka köpare som är godkända och vilka som är svartlistade hos Länsstyrelsen och därmed har förbud att äga ett djur. Dessa listor kan enkelt beställas hos myndigheten. Det vore nämligen synd att orsaka djuret ännu mer lidande än det redan har varit med om. Om ditt djurhem samarbetar med ett stödhem eller jourhem måste även ett kontrakt upprättas med dem, där det framkommer vem som har ansvar för vad och vem som står för vad, exempelvis kattsand, klösträd, sängar eller resor till veterinären. Det är således mycket att tänka på när man leder ett djurhem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *