Djurskyddet

I djurskyddslagen, som man enkelt kan ladda ned och läsa om, står det utförligt vad som gäller när man handskas med djur av olika slag. Bestämmelserna kompletteras sedan med olika råd och angivelser samt djurskyddsförordningen. Djurskyddet gäller all tävlingsverksamhet med djur som exempelvis inom travsporten, men också för sällskapsdjur, djur i fångenskap som t. ex. djurparker, försöksdjur och lantbruksdjur som ska slaktas eller ge mjölk. Lagen är omfattande men överlag gäller det helt enkelt att djuren inte ska behöva lida, att de inte ska tröttas ut, att sjuka eller dräktiga djur ska ha tillgång till privat viloplats samt att inga djur ska behöva bo i för små utrymmen eller i smutsiga bås.

De ska ha tillgång till passande foder och mat och i stort sett kunna bete sig naturligt som om de nästan vore fria. Alla djur måste veterinärbesiktigas och märkas och gå på regelbundna veterinärkontroller, speciellt när det gäller tävlingsdjur som absolut inte får tävla eller träna om de går på medicin, är sjuka eller mår allmänt dåligt.

Detta gäller naturligtvis även härbärgen där hemlösa djur eller skadade djur lever för tillfället. Det är mycket viktigt att man har regelbundna veterinärkontroller och besiktningar på djuren man får in eftersom man för det mesta inte vet var de har befunnit sig innan de kom dit. De ska avmaskas, röntgas och rengöras även om ägaren självmant har lämnat in djuret och kommer med ett intyg från den senaste kontrollen.

Kontroller för djurskyddet

Det är Länsstyrelserna som regelbundet gör närmare kontroller av all djurverksamhet och dessa kontroller kan ske på tre nivåer. Den första är kontroll efter anmälan, d.v.s. om någon ringt och anmält att djuren mår dåligt eller ser sjaskiga ut. Den andra kontrollen är en normalkontroll som kan komma lite när som helst och den tredje är uppföljningskontroller av de två ovannämnda anledningarna.

Normalkontroller brukar emellertid anmälas minst 24 timmar innan besöket och innefattar att man går efter Jordbruksverkets checklista med punkter för att se att djuren har det bra där de befinner sig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *