Djurens Rätt & Djurskyddet

I Sverige är vi mycket noggranna med att ta hand om våra djur, speciellt med de säkerhetsrutiner vi har när det kommer till djurhem och härbärgen. Det är något som många andra länder kan konstatera. Trots att vi kanske inte ännu har nått hela vägen, finns det skarpa lagar och ett antal bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas om. I och med vårt medlemskap i EU har dock många djur kunnat komma in i landet och en hel del illegal verksamhet förekommer. Även inom Sveriges gränser förekommer det naturligtvis att djur far illa eller blir övergivna av sina ägare och då är det tur att det finns några eldsjälar som vill ge allt för att upphittade eller vilda djur ska tas om hand på bästa sätt och att folk kan få tillfällen att adoptera dem.

Djurens Rätt

Det är emellertid inte alltid enkelt att veta vart man ska vända sig när man vill leta efter ett bortsprunget djur eller adoptera en hemlös katt eller hund, marsvin eller kanin. Därför finns en organisation som har ett register över alla härbärgen och verksamheter som ägnar sig just åt att ta hand om hemlösa djur som letar efter ett nytt hem. Detta är en behjärtansvärd idé och de flesta härbärgen arbetar ideellt utan att få pengar för det, förutom möjligtvis från kommunerna eller privatpersoner som vill skänka en slant till välgörande ändamål.

I Omplaceringsregistret som tillhandahålls av Djurens Rätt, kan man se en lista över alla privatpersoner, verksamheter och härbärgen dit man kan vända sig för att söka efter ett djur. Listan sträcker sig från norr till söder och innefattar alla slags djur.

Dessa verksamheter lägger ned både tid, pengar och kraft på omhändertagande, veterinärbesök och egen tid med djuren samtidigt som man arbetar för att personer som ska adoptera kan få en så bra matchning som möjligt utan att behöver lämna tillbaka djuren till härbärget igen då detta inte är bra för någon part.

Vill man att ens verksamhet ska ha en plats på listan, kan man ansöka via hemsidan. Dock gör Djurens Rätt inga regelbundna kontroller av verksamheterna utan överlämnar detta till andra myndigheter.

Djurskyddet

I djurskyddslagen, som man enkelt kan ladda ned och läsa om, står det utförligt vad som gäller när man handskas med djur av olika slag. Bestämmelserna kompletteras sedan med olika råd och angivelser samt djurskyddsförordningen. Djurskyddet gäller all tävlingsverksamhet med djur som exempelvis inom travsporten, men också för sällskapsdjur, djur i fångenskap som t. ex. djurparker, försöksdjur och lantbruksdjur som ska slaktas eller ge mjölk. Lagen är omfattande men överlag gäller det helt enkelt att djuren inte ska behöva lida, att de inte ska tröttas ut, att sjuka eller dräktiga djur ska ha tillgång till privat viloplats samt att inga djur ska behöva bo i för små utrymmen eller i smutsiga bås.

De ska ha tillgång till passande foder och mat och i stort sett kunna bete sig naturligt som om de nästan vore fria. Alla djur måste veterinärbesiktigas och märkas och gå på regelbundna veterinärkontroller, speciellt när det gäller tävlingsdjur som absolut inte får tävla eller träna om de går på medicin, är sjuka eller mår allmänt dåligt.

Detta gäller naturligtvis även härbärgen där hemlösa djur eller skadade djur lever för tillfället. Det är mycket viktigt att man har regelbundna veterinärkontroller och besiktningar på djuren man får in eftersom man för det mesta inte vet var de har befunnit sig innan de kom dit. De ska avmaskas, röntgas och rengöras även om ägaren självmant har lämnat in djuret och kommer med ett intyg från den senaste kontrollen.

Kontroller för djurskyddet

Det är Länsstyrelserna som regelbundet gör närmare kontroller av all djurverksamhet och dessa kontroller kan ske på tre nivåer. Den första är kontroll efter anmälan, d.v.s. om någon ringt och anmält att djuren mår dåligt eller ser sjaskiga ut. Den andra kontrollen är en normalkontroll som kan komma lite när som helst och den tredje är uppföljningskontroller av de två ovannämnda anledningarna.

Normalkontroller brukar emellertid anmälas minst 24 timmar innan besöket och innefattar att man går efter Jordbruksverkets checklista med punkter för att se att djuren har det bra där de befinner sig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *